NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » set » v4tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ? Format: set v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV4

netsh interface portproxy set v4tov4 - Windows Seven - Kommandoer Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, set, v4tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap
?ndringer til 'netsh nap'-konteksten.
netsh advfirewall monitor delete
Sletter alle tilsvarende sikkerhedstilknytninger.
netsh mbn add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh advfirewall consec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/set/v4tov4.htm
0.046

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Warum schließt Windows-10 meine Programme beim Programmstart (DEP)?

 /

Passwortabfrage beim Bildschirmschoner in Windows-8 aktivieren (deaktivieren, abstellen, einschalten)?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Stars as traces / trails On the desktop!

 /

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /