NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » set » v4tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ? Format: set v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV4

netsh interface portproxy set v4tov4 - Windows Seven - Kommandoer Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, set, v4tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap
?ndringer til 'netsh nap'-konteksten.
netsh advfirewall monitor delete
Sletter alle tilsvarende sikkerhedstilknytninger.
netsh mbn add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh advfirewall consec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/set/v4tov4.htm
0.061

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Looking for a USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Quick Text Paste Befehle und Platzhalter!

 /