netsh » wlan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ? Format: set profileparameter [name=] [[interface=]] [SSIDname=] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no] [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no] [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK] [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase] [keyIndex=1-4] [keyMaterial=] [PMKCacheMode=yes|no] [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no] [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no] [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600] [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på den profil, der skal ændres. interface - Navnet på den grænseflade, der indeholder profilen. SSIDname - SSID'et på det trådløse lokalnetværk, maksimumlængden er 32. ConnectionType - Angiv, om netværket er infrastructure (ESS) eller ad-hoc (IBSS). ConnectionMode - Angiv, om forbindelsen til netværket skal oprettes automatisk eller manuelt. Skal være manual, hvis forbindelsestypen er IBSS. autoSwitch - Roamingfunktionen for et netværk, der automatisk oprettes forbindelse til, når et foretrukket netværk er inden for rækkevidde. nonBroadcast - Angiv, om der skal oprettes forbindelse til et skjult netværk. authentication - Den godkendelsestype, der skal bruges. encryption - Den krypteringsmetode, der skal bruges. keyType - Angiv, om den delte nøgle er en netværksnøgle eller et adgangsudtryk. keyIndex - Nøgleindekset bør bruges til at kryptere trådløs trafik. keyMaterial - Netværksnøglen eller -adgangsudtrykket. PMKCacheMode - Angiv, om der benyttes PMK-cachelagring. Er kun gyldigt for WPA2-netværk. PMKCacheSize - Antallet af poster i PMK-cachen på klienten. PMKCacheTTL - Den tid i sekunder, som en PMK-cache bevares. preAuthMode - Angiv, om der benyttes forhåndsgodkendelse. Kun gyldigt for WPA2-netværk. preAuthThrottle - Det antal godkendelsesforsøg, der skal benyttes på naboadgangspunkter. FIPS - Aktiver eller deaktiver FIPS-tilstand. useOneX - Angiv, om der benyttes 802.1X-godkendelse. authMode - Den type legitimationsoplysninger, der bruges til godkendelse. ssoMode - Den type enkeltlogon, der eventuelt skal forsøges. maxDelay - Timeoutværdi for oprettelse af en forbindelse med enkeltlogon. allowDialog - Angiv, om der skal vises en dialogboks for forhåndslogon. userVLAN - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelse. heldPeriod - Tidsintervallet mellem to godkendelsesforsøg i sekunder. AuthPeriod - Den maksimale tid i sekunder, som en klient venter på svar fra godkenderen. StartPeriod - Den tid i sekunder, der ventes, før en EAPOL-start maxStart - Det maksimale antal EAPOL-startmeddelelser, der sendes. maxAuthFailures - Det maksimale antal godkendelsesfejl, der er tilladt for et sæt legitimationsoplysninger. cacheUserData - Angiv, om brugerlegitimationsoplysninger cahcelagres til efterfølgende brug. Kommentarer: Ændrer den angivne profil. Hvis der er angivet en grænseflade, er det kun profilen i den angivne grænseflade, der ændres. Parameteren name er påkrævet. Der skal også angives mindst én parameter ud over profilnavnet og grænsefladen. Eksempler: set profileparameter name=Profile1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter name=Profile2 ssoMode=none fips=yes

NETSH / WLAN / SET / PROFILEPARAMETER


Quick - Link:
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
netsh interface ipv4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh p2p pnrp cloud flush
Rydder cacheposter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/profileparameter.htm
0.092
18565
Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible? Can I also use the Standby Blocker on Windows XP, 7? Optionally exclude hard links and soft links, for what? Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me? Help, the PDF scan is no longer possible, why? Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, can I? Fragen zu Alternative Kältemittel Auto-Klimaanlagen? Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 and 11 after a while! Größe der Bildschirmlupe nach meinen Wünschen ändern? How to change in Windows 10/11 the Screensaver, enable or disable?(0)