NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ? Szintaxis: set profileparameter [name=] [[interface=]] [SSIDname=] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no] [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no] [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK] [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase] [keyIndex=1-4] [keyMaterial=] [PMKCacheMode=yes|no] [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no] [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no] [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600] [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no] Paraméterek: Név Érték name - A módosítandó profil neve. interface - Az adapter neve, amelyen a profil be van állítva. SSIDname - A helyi hálózat SSID azonosítója, legfeljebb 32 karakter. ConnectionType - Megadja, hogy a hálózat infrastrukturális-e (ESS) vagy alkalmi (IBSS). ConnectionMode - Megadja, hogy automatikus vagy manuális-e a kapcsolódás a hálózathoz. IBSS kapcsolattípus esetén manuálisnak kell lennie. autoSwitch - Automatikusan csatlakoztatott hálózat muködése barangolás közben, ha egy elonyben részesített hálózat érheto el. nonBroadcast - Megadja, hogy lehet-e csatlakozni rejtett hálózathoz. authentication - A használni kívánt hitelesítési típus. encryption - A használni kívánt titkosítási típus. keyType - Megadja, hogy a megosztott kulcs hálózati kulcs vagy hozzáférési kód. keyIndex - A vezeték nélküli forgalom titkosításához a kulcsindexet kell használni. keyMaterial - A hálózati kulcs vagy hozzáférési kód. PMKCacheMode - Használatos-e párosfokulcs-gyorsítótárazás. Csak WPA2 szabványú hálózatok esetén. PMKCacheSize - Az ügyfél párosfokulcs-gyorsítótárában tárolt bejegyzések száma. PMKCacheTTL - A párosfokulcs-gyorsítótárak megorzésének idotartama másodpercben. preAuthMode - Használatos-e elohitelesítés. Csak WPA2 szabványú hálózatok esetén. preAuthThrottle- A szomszédos hozzáférési pontokon megkísérelt újrahitelesítések száma. FIPS - FIPS üzemmód engedélyezése vagy letiltása. useOneX - 802.1X szabványú hitelesítés engedélyezése vagy tiltása. authMode - A hitelesítéshez használandó hitelesíto adatok típusa. ssoMode - (Ha van) a megkísérlendo egyszeri bejelentkezés típusa. maxDelay - Idokorlát az egyszeri bejelentkezéses kapcsolat létrehozásához. allowDialog - Bejelentkezés elott párbeszédpanel megjelenítésének engedélyezése vagy letiltása. userVLAN - Annak megadása, hogy a hálózat a felhasználó hitelesítésekor másik VLAN hálózatra váltson-e. heldPeriod - Két-két hitelesítési kísérlet között eltelo ido másodpercben. AuthPeriod - Legfeljebb ennyi másodpercet vár az ügyfél a hitelesíto válaszára. StartPeriod - Legfeljebb ennyi másodperc várakozás az EAPOL-Start üzenetek elott. maxStart - Az elküldheto EAPOL-Start üzenetek maximális száma. maxAuthFailures- A meghiúsult hitelesítések maximális száma ugyanazon hitelesítési adatokkal. cacheUserData - Gyorsítótárba helyezhetok-e késobbi használatra a hitelesíto adatok vagy sem. Megjegyzések: Módosítja a megadott profilt. Ha az adapter meg van adva, akkor csak az azon az adapteren lévo profil módosul. A name paramétert kötelezo megadni. Az interface és name mellett legalább egy paramétert kötelezo megadni. Példák: set profileparameter name=Profil1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter name=Profil2 ssoMode=none fips=yes

NETSH / WLAN / SET / PROFILEPARAMETER

netsh wlan set profileparameter - Windows Seven - irányító Vezeték nélküli hálózati profil paramétereinek megadása. / Windows Seven
netsh, wlan, set, profileparameter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show tcpconnections
TCP-kapcsolatok megjelenítése.
netsh ras add authtype
Hitelesítési típusok felvétele, amelyeket a távelérési kiszolgáló
netsh interface ipv4 help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh p2p pnrp peer help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface 6to4 show state
A 6to4 állapot megjelenítése.
netsh p2p pnrp cloud flush
A gyorsítótár-bejegyzések kiürítése.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/wlan/set/profileparameter.htm
0.061

Wie kann ich unter Windows die Mausspuren selbst definieren. Reihenfolge, Textur?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Kann ich auch andere Betriebssysteme parallel zu Windows 7 installieren und betreiben?

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop (autostart)!  

 /

Was bedeutet Spass, oder Spass haben?

 /

Console und Powershell Datum ausgeben, anzeigen (Uhrzeit ändern)?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /