NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ? Kullanim: set profileparameter [name=] [[interface=]] [SSIDname=] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no] [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no] [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK] [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase] [keyIndex=1-4] [keyMaterial=] [PMKCacheMode=yes|no] [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no] [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no] [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600] [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no] Parametreler: Etiket Deger name - Degistirilecek profilin adi. interface - Üzerinde profilin ayarlandigi arabirimin adi. SSIDname - kablosuz yerel agin SSID'si, maksimum uzunluk 32. ConnectionType - Agin altyapi (ESS) veya geçici (IBSS) oldugunu belirtir. ConnectionMode - Aga otomatik veya elle baglanilir. Baglanti türü IBSS ise elle olmalidir. autoSwitch - Daha çok tercih edilen agin kapsama alani içinde olmasi halinde otomatik baglanilan agin dolasma davranisi. nonBroadcast - Gizli bir aga baglanilip baglanilmayacagi. authentication - Kullanilacak kimlik dogrulamasi türü. encryption - Kullanilacak sifreleme yöntemi. keyType - Paylasilan anahtarin ag anahtari mi yoksa parola mi oldugu. keyIndex - Anahtar dizini kablosuz trafigi sifrelemede kullanilmalidir. keyMaterial - Ag anahtari veya parola. PMKCacheMode - PMK önbellege almanin kullanilip kullanilmayacagi. Yalnizca WPA2 aglari için geçerlidir. PMKCacheSize - Istemci üzerindeki PMK önbellegindeki girdi sayisi. PMKCacheTTL - PMK önbelleginin tutulacagi sürenin saniye cinsinden uzunlugu. preAuthMode - Ön kimlik dogrulamanin kullanilip kullanilmayacagi. Yalnizca WPA2 aglari için geçerlidir. preAuthThrottle - Komsu AP'ler üzerinde yapilacak yeniden kimlik dogrulama denemesi sayisi. FIPS - FIPS modunu Etkinlestirir veya Devre Disi Birakir. useOneX - 802.1X kimlik dogrulamasinin kullanilip kullanilmayacagi. authMode - Kimlik dogrulama için kullanilacak kimlik bilgisi türü. ssoMode - Varsa yapilacak çoklu oturum açma denemesinin türü. maxDelay - Çoklu oturum açma baglantisini kurmada zaman asimi degeri. allowDialog - preLogon (Oturum Açma Öncesi) için iletisim kutusunun gösterilmesine izin verir veya engeller. userVLAN - Agin, kullanici kimlik dogrulamasi yaptiginda farkli bir VLAN'a geçip geçmeyecegini belirtir. heldPeriod - Saniye cinsinden iki kimlik dogrulama denemesi arasindaki süre. AuthPeriod - Saniye cinsinden istemcinin kimlik dogrulayicisindan maksimum yanit bekleme süresi. StartPeriod - Saniye cinsinden bir EAPOL-Baslat iletisinden önce beklenecek süre. maxStart - Gönderilen maksimum EAPOL-Baslat iletisi sayisi. maxAuthFailures - Bir kimlik bilgisi kümesi için izin verilen maksimum kimlik dogrulama hatasi sayisi . cacheUserData - Kullanici kimlik bilgilerinin sonraki kullanim için önbellege alinip alinmayacagi. Açiklamalar: Belirtilen profili degistirir. Arabirim belirtilmisse, yalnizca o arabirimdeki profil degistirilir. Name parametresi gereklidir. Profil adi ve arabirim disinda en az bir parametre daha ayrica belirtilmelidir. Örnekler: set profileparameter name=Profil1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter name=Profil2 ssoMode=none fips=yes

NETSH / WLAN / SET / PROFILEPARAMETER

netsh wlan set profileparameter - Windows Seven - Komutları Parametreleri kablosuz ag profilinde ayarlayin. / Windows Seven
netsh, wlan, set, profileparameter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show tcpconnections
TCP baglantilarini görüntüler.
netsh ras add authtype
Uzaktan Erisim sunucusunun anlasacagi kimlik dogrulama türlerini ekler.
netsh interface ipv4 set
Yapilandirma bilgilerini ayarlar.
netsh p2p pnrp peer set machinename
PnrpAutoReg hizmetinin yapilandirma bilgilerini ayarlar
netsh interface httpstunnel delete
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler.
netsh p2p pnrp cloud show
Bilgileri gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wlan/set/profileparameter.htm
0.061

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Windows 10 und 8.1 auf Oracle VM VirtualBox installieren!

 /

Was bedeuten die einzelnen Testwerte Benchmark-Werte bei Festplatten?

 /

Downgrade Windows 10 zu Windows 7, oder 8.1, kann ich es deinstallieren?

 /

Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)?

 /