NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration på grænsefladen. set blockednetworks - Viser eller skjuler de blokerede netværk på listen over synlige netværk. set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set createalluserprofile - Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for alle brugere. set hostednetwork - Angiv egenskaber for værtsbaseret netværk. set profileorder - Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et trådløst netværk. set profiletype - Angiv profiltypen til alluser eller peruser. set tracing - Aktivér eller deaktiver sporing.

NETSH / WLAN / SET

netsh wlan set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, wlan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh p2p collab contact
?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.
netsh bridge set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap client set
Angiver konfiguration.
netsh advfirewall show publicprofile
Viser egenskaber for den offentlige profil.
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set.htm
0.171
13808

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

Marge scans under Windows into a single PDF file!

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /

Send to desktop is missing in Windows 11, 10, ... or MS Server OS?

 /

What is an exclusion list?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

 /

Use file history on Windows 11!

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /