NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration på grænsefladen. set blockednetworks - Viser eller skjuler de blokerede netværk på listen over synlige netværk. set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set createalluserprofile - Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for alle brugere. set hostednetwork - Angiv egenskaber for værtsbaseret netværk. set profileorder - Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et trådløst netværk. set profiletype - Angiv profiltypen til alluser eller peruser. set tracing - Aktivér eller deaktiver sporing.

NETSH / WLAN / SET

netsh wlan set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, wlan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh p2p collab contact
?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.
netsh bridge set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap client set
Angiver konfiguration.
netsh advfirewall show publicprofile
Viser egenskaber for den offentlige profil.
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set.htm
0.078

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

Virtueller Zeigestab, gut für Beamer und Projektoren!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /