netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterlisteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.062
20201

Can I create a password reset disk for Windows 7?

 /

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Connect to a Remote Registry, can I for Windows?

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Can I paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Icon Größe speichern aktivieren bei allen MS-Windows-OS!

 /