netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterlisteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.249
20201

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Can I Create a Diagonal Text in Word!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Trim string in cpp?

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Maus Toleranzbereich, 1-10 Pixel in Auto-Power-Options-OK!

 /