NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show rule ? Format: show rule name=|all [profile=all|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser eksisterende indstillinger for en hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Viser alle de regler, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan angive en profil i stedet for et navn. Hvis du angiver "name=all", vises alle indstillinger for hovedtilstand for de angivne profiler. Eksempler: Viser hovedtilstandsreglen med navnet test: Netsh advfirewall mainmode show rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SHOW / RULE

netsh advfirewall mainmode show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet hovedtilstandsregel. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/show/rule.htm

0.093

Was ist Kompilieren (Compiler, Kompiler)?

 /

Weitere Ordner zur aktuellen Ordnerüberwachung hinzufügen, geht das?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /