netsh » advfirewall » mainmode » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show rule ? Format: show rule name=|all [profile=all|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser eksisterende indstillinger for en hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Viser alle de regler, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan angive en profil i stedet for et navn. Hvis du angiver "name=all", vises alle indstillinger for hovedtilstand for de angivne profiler. Eksempler: Viser hovedtilstandsreglen med navnet test: Netsh advfirewall mainmode show rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SHOW / RULE


Quick - Link:
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser en angivet hovedtilstandsregel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/show/rule.htm
0.202
18328

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

Take a screenshot with Paint in Windows 10/11!

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

Windows 10 and 11: shell:common startup!

Mit ms-settings:sound den Sound einstellen unter Windows 10/11!(0)