NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show rule ? Format: show rule name=|all [profile=all|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser eksisterende indstillinger for en hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Viser alle de regler, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan angive en profil i stedet for et navn. Hvis du angiver "name=all", vises alle indstillinger for hovedtilstand for de angivne profiler. Eksempler: Viser hovedtilstandsreglen med navnet test: Netsh advfirewall mainmode show rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SHOW / RULE

netsh advfirewall mainmode show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet hovedtilstandsregel. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/show/rule.htm

0.03

Der Drucker unter Windows Vista kann nicht gelöscht werden?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Klappt die PDF Vorschau in Windows 7?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /