NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh advfirewall mainmode delete rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.171
20201

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Can I use the 3D desktop clock on Windows 11?

 /

Deactivate / activate WiFi adapter on Windows 11, 10, ...!

 /

Zigarettenschachtel-Spruch fr alle Windows Betriebssysteme griffbereit!

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

What is Num Lock?

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Adjust sound volume in Windows 11?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /