NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm

0.061

Einige Webseiten verwenden schreckliche Farben. Kann man es abstellen?

 /

Wie schalte ich den Tablet-Modus in Windows 10 ein und aus?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Windows-7 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /