NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh advfirewall mainmode delete rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.125
20201

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

 /

Missing attachments in Microsoft Outlook!

 /

If an EXE file is blocked in Windows Firewall, are the DLL files blocked too?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

See all system components under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Talking about digitization is politicians business, acting is yours!

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /