netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterlisteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.171
20201

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Biometrisches Passbild Photo selbst erstellen, kann ich das?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /