NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh advfirewall mainmode delete rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.155
20201

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition!

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Was ist mit der Dauer-Spalte unter Windows 10 und 11 los?

 /

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Soundkarte defekt am PC, Laptop, kein Ton (Mac-, Chrome-, Note- Book)!

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 11, 10 (login, logon, image)

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Disable files, folders, apps, recently used in the Windows 11 Start!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /