NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh advfirewall mainmode delete rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ? Format: delete rule name=|all [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] Kommentarer: - Sletter en eksisterende indstilling for hovedtilstand, der stemmer overens med det angivne navn. Du kan alternativt angive en profil. Kommandoen returnerer en fejl, hvis der ikke findes en indstilling med det angivne navn. - Hvis name=all er angivet, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Hvis profilen ikke er angivet, slettes alle profiler. Eksempler: Slet en hovedtilstandsregel med navnet test: Netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / DELETE / RULE

netsh advfirewall mainmode delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/delete/rule.htm
0.202
20201

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit)áinstalled edition ?

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

Sicher L÷schen um Daten restlos von Speichermedien entfernen!

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Kann ich einrichten, dass mein Windows 10 DVD┤s beim Einlegen automatisch abspielt?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Offline Dateien unter Windows 10 aktivieren!

 /