netsh wlan set hostednetwork - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ? Format: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=] [key=] [keyUsage=]persistent|temporary Parametre: Navn Værdi mode Angiver, om det værtsbaserede netværk er tilladt eller ikke tilladt. ssid SSID for det værtsbaserede netværk. key Brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. keyUsage Angiver, om brugerens sikkerhedsnøgle er permanent eller midlertidigt. Kommentarer: Brug denne kommando til at ændre egenskaberne for det værtsbaserede netværk, herunder: SSID for det værtsbaserede netværk, tillade eller afvise det værtsbaserede netværk på systemet, og ændre brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. Brugerens sikkerhedsnøgle skal være en streng med 8-63 ASCII-tegn, f.eks. et adgangsudtryk, eller 64 hexadecimale cifre, der repræsenterer 32 binære byte. Hvis keyUsage er angivet som permanent, gemmes sikkerhedsnøglen, og den bruges, når det værtsbaserede netværk startes igen fremover. Ellers bruges den kun, når det aktuelle eller næste værtsbaserede netværk startes. Når det værtsbaserede netværk standses, slettes den midlertidige sikkerhedsnøgle fra systemet. Hvis keyUsage ikke angives, er den permanent som standard. Denne kommando kræver administratorrettigheder for at tillade eller afvise det værtsbaserede netværk. Eksempler: set hostednetwork mode=allow set hostednetwork ssid=ssid1 set hostednetwork key=passphrase keyUsage=persistent

NETSH / WLAN / SET / HOSTEDNETWORK

netsh wlan set hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, set, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
netsh http delete urlacl
Sletter en reservation af URL-adresse.
netsh p2p group database
?ndringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/hostednetwork.htm
0.186
17233

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, can I?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Den TelNet Client unter Windows 10, 8.1, ... aktivieren/deaktivieren!

 /