NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ? Format: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=] [key=] [keyUsage=]persistent|temporary Parametre: Navn Værdi mode Angiver, om det værtsbaserede netværk er tilladt eller ikke tilladt. ssid SSID for det værtsbaserede netværk. key Brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. keyUsage Angiver, om brugerens sikkerhedsnøgle er permanent eller midlertidigt. Kommentarer: Brug denne kommando til at ændre egenskaberne for det værtsbaserede netværk, herunder: SSID for det værtsbaserede netværk, tillade eller afvise det værtsbaserede netværk på systemet, og ændre brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. Brugerens sikkerhedsnøgle skal være en streng med 8-63 ASCII-tegn, f.eks. et adgangsudtryk, eller 64 hexadecimale cifre, der repræsenterer 32 binære byte. Hvis keyUsage er angivet som permanent, gemmes sikkerhedsnøglen, og den bruges, når det værtsbaserede netværk startes igen fremover. Ellers bruges den kun, når det aktuelle eller næste værtsbaserede netværk startes. Når det værtsbaserede netværk standses, slettes den midlertidige sikkerhedsnøgle fra systemet. Hvis keyUsage ikke angives, er den permanent som standard. Denne kommando kræver administratorrettigheder for at tillade eller afvise det værtsbaserede netværk. Eksempler: set hostednetwork mode=allow set hostednetwork ssid=ssid1 set hostednetwork key=passphrase keyUsage=persistent

NETSH / WLAN / SET / HOSTEDNETWORK

netsh wlan set hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, set, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
netsh http delete urlacl
Sletter en reservation af URL-adresse.
netsh p2p group database
?ndringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/hostednetwork.htm
0.249
17233

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Can I see the Folder network access under Windows 10?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /