netsh wlan set hostednetwork - Windows 10, 8.1, Seven - irányító


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ? Szintaxis: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=] [key=] [keyUsage=]persistent|temporary Paraméterek: Név Érték mode Annak megadása, hogy engedélyezve vagy tiltva legyen-e az állandó hálózat. ssid Az állandó hálózat SSID azonosítója. key Az állandó hálózat által használt felhasználói biztonsági kulcs. keyUsage Annak megadása, hogy a felhasználói biztonsági kulcs állandó vagy ideiglenes-e. Megjegyzések: Ez a parancs az állandó hálózatnak a következo tulajdonságait változtatja meg: az állandó hálózat SSID azonosítója, az állandó hálózat rendszerbeli jelenlétének engedélyezése vagy tiltása, és az állandó hálózat által használt felhasználói biztonsági kulcs. A felhasználói biztonsági kulcsnak 8 és 63 közötti ASCII-karaktert (például egy jelszót), vagy pedig 64 hexadecimális számjegyet (amely 32 bináris bájtnak felel meg) kell tartalmaznia. Ha a keyUsage paraméter persistent értéku, akkor a biztonsági kulcsot menteni fogja a rendszer, és az állandó hálózat jövobeni elindításaihoz fel lesz használva. Egyéb esetben csak az állandó hálózat jelenlegi vagy legközelebbi indításához lesz felhasználva. Miután az állandó hálózat leállt, az ideiglenes biztonsági kulcs törlodik a rendszerbol. Ha nincs megadva érték a keyUsage paraméternek, akkor alapértelmezésként persistent értéket kap. A parancsot rendszergazdai jogosultsággal kell futtatni az állandó hálózat engedélyezéséhez vagy letiltásához. Példák: set hostednetwork mode=allow set hostednetwork ssid=ssid1 set hostednetwork key=karakterlánc keyUsage=persistent

NETSH / WLAN / SET / HOSTEDNETWORK

netsh wlan set hostednetwork - Windows Seven - irányító Az állandó hálózat tulajdonságainak megadása. / Windows Seven
netsh, wlan, set, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set dnsservers
A DNS-kiszolgáló módjának és címeinek beállítása.
netsh p2p pnrp peer show machinename
A PNRP számítógépnév-közzétételi szolgáltatás konfigurációs információinak megjelenítése
netsh interface httpstunnel delete
Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
netsh p2p pnrp cloud show
Információ megjelenítése.
netsh http delete urlacl
URL-foglalás törlése.
netsh p2p group database
Váltás a következo környezetre: `netsh p2p group database'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Az állandó hálózat tulajdonságainak megadása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/wlan/set/hostednetwork.htm
0.14
18541

Überprüfen Sie, ob alle Ordner den Virenschutz unter Windows 10 genießen!

 /

Bei Windows 8 bzw 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Float und Double?

 /

What is a Trial version?

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Windows and Native resolution?

 /

Check if an app is running as an admin on Windows 10?

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /