netsh » ras » diagnostics » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: set cmtracing - Baglanti Yöneticisi günlük kaydini etkinlestirir/devre disi birakir. set loglevel - RRAS için genel Günlük düzeyini ayarlar set modemtracing - Ag baglantisi sirasinda modem ayarlarini ve iletilerini izlemeyi etkinlestirir veya devre disi birakir. set rastracing - Bir bilesen için uzatilmis izlemeyi etkinlestirir veya devre disi birakir. set securityeventlog - Güvenlik Olayi günlüklerini etkinlestirir veya devre disi birakir. Güvenlik Olayi günlüklerini Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak görüntüleyebilirsiniz. set tracefacilities - Tüm bilesenler için genisletilmis izlemeyi etkinlestirir/devre disi birakir.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET


Quick - Link:
netsh ipsec static delete filteraction
Bir filtreleme eylemini siler.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh interface tcp set heuristics
Bulussal yöntemlerin TCP parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy help
Komutlarin bir listesini gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQYapilandirma bilgilerini belirler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set.htm
0.093
15954

GetWindowText Error message?

Difference Between PowerShell and Command Prompt?

Windows 10/11 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

Can I increase and share energy efficiency in the commercial area?

Problembehandlung in Windows 10 und 11 bei Computerproblemen?

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?(0)