NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » loglevel

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set loglevel ? set loglevel [events=] error | warn | all | none Angiver det globale logføringsniveau for tjenesten Routing og Remote Access events - Hændelser, der skal logføres i systemloggen i Logbog none - Angiver, at der ikke logføres nogen hændelser error - Angiver, at kun fejl logføres warn - Angiver, at fejl og advarsler logføres all - Angiver, at alle hændelser logføres.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / LOGLEVEL

netsh ras diagnostics set loglevel - Windows Seven - Kommandoer Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, loglevel, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/loglevel.htm
0.077

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF!

 /