NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » loglevel

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set loglevel ? set loglevel [events=] error | warn | all | none Angiver det globale logføringsniveau for tjenesten Routing og Remote Access events - Hændelser, der skal logføres i systemloggen i Logbog none - Angiver, at der ikke logføres nogen hændelser error - Angiver, at kun fejl logføres warn - Angiver, at fejl og advarsler logføres all - Angiver, at alle hændelser logføres.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / LOGLEVEL

netsh ras diagnostics set loglevel - Windows Seven - Kommandoer Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, loglevel, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/loglevel.htm
0.077

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Was sind Platzhalter?

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /