NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » loglevel

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set loglevel ? set loglevel [events=] error | warn | all | none Angiver det globale logføringsniveau for tjenesten Routing og Remote Access events - Hændelser, der skal logføres i systemloggen i Logbog none - Angiver, at der ikke logføres nogen hændelser error - Angiver, at kun fejl logføres warn - Angiver, at fejl og advarsler logføres all - Angiver, at alle hændelser logføres.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / LOGLEVEL

netsh ras diagnostics set loglevel - Windows Seven - Kommandoer Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, loglevel, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/loglevel.htm
0.061

Command to restart programs via command prompt?

 /

Aus der ISO-Datei für Windows-7 eine startbare DVD, oder ein bootfähiges USB-Flashlaufwerk erstellen?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Switch Language in Windows-7 (install, change, add)?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /