NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic
?ndringer til 'netsh ipsec dynamic'-konteksten.
netsh wfp show sysports
Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
netsh trace show globalKeywordsAndLevels
Vis globale n?gleord og niveauer p? en liste.
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm
0.358
19147

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10/11 Home and Pro?

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Can I securely delete the data in the business area, ergo commercially?

 /

Help Windows 11 doesn't have a device manager, why?

 /

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Differences between Windows 11 and Windows 10?

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Nach Upgrade von Windows 8.1 auf 10/11 am Notebook immer wieder Treiber Probleme!

 /

Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings!

 /