NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Opretter en liste over tilføjede undernet delete - Opretter en liste over slettede undernet dump - Viser et konfigurationsscript. filter - Ændringer til 'netsh rpc filter'-konteksten. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergrænseflader) show - Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet på systemet Følgende underkontekster er tilgængelige: filter For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RPC

netsh rpc - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten. / Windows Seven
netsh, rpc, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc.htm
0.093

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Anpassung, dass das System heruntergefahren wird von der Taskleiste aus!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /