NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Opretter en liste over tilføjede undernet delete - Opretter en liste over slettede undernet dump - Viser et konfigurationsscript. filter - Ændringer til 'netsh rpc filter'-konteksten. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergrænseflader) show - Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet på systemet Følgende underkontekster er tilgængelige: filter For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RPC

netsh rpc - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten. / Windows Seven
netsh, rpc, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc.htm
0.14
12790

Does Don't Sleep customize the power saving options on the system?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

What is a ten finger touch screen?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, can I?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Can I also use the directory printout tool commercially in Office?

 /

Nach der Installation von Windows 7 funktioniert der USB-Stick nicht mehr, obwohl der Rechner Sie erkennt?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

Who needs this stopwatch for Windows 10, ... etc?

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /