NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Opretter en liste over tilføjede undernet delete - Opretter en liste over slettede undernet dump - Viser et konfigurationsscript. filter - Ændringer til 'netsh rpc filter'-konteksten. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergrænseflader) show - Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet på systemet Følgende underkontekster er tilgængelige: filter For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RPC

netsh rpc - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten. / Windows Seven
netsh, rpc, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc.htm

0.093

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

DesktopOK nur noch als Unicode ab Version 4.63!

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /