NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc » filter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc filter ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RPC / FILTER

netsh rpc filter - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh rpc filter'-konteksten. / Windows Seven
netsh, rpc, filter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap reset configuration
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show localcache
Viser status for den lokale cache.
netsh nap client help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall reset
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows.
netsh mbn show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc/filter.htm

0.062

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

Set Countdown Timer and Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /