NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall reset ? Format: reset [export ] Bemærkninger: - Gendanner Windows Firewall med avanceret sikkerhedspolitik til standardpolitikken. Den aktuelt aktive politik kan eventuelt eksporteres til en angivet fil. - I et gruppepolitikobjekt ændrer denne kommando alle indstillinger tilbage til ikke-konfigureret og sletter alle regler for forbindelsessikkerhed og firewallregler. Eksempler: Sikkerhedskopier den aktuelle politik, og gendan den politik, der ikke leveres sammen med Windows: netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

NETSH / ADVFIREWALL / RESET

netsh advfirewall reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows Seven
netsh, advfirewall, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/reset.htm
0.078

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Warum kann ich keine neue Installation auf Surface Go installieren?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /