NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall reset ? Format: reset [export ] Bemærkninger: - Gendanner Windows Firewall med avanceret sikkerhedspolitik til standardpolitikken. Den aktuelt aktive politik kan eventuelt eksporteres til en angivet fil. - I et gruppepolitikobjekt ændrer denne kommando alle indstillinger tilbage til ikke-konfigureret og sletter alle regler for forbindelsessikkerhed og firewallregler. Eksempler: Sikkerhedskopier den aktuelle politik, og gendan den politik, der ikke leveres sammen med Windows: netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

NETSH / ADVFIREWALL / RESET

netsh advfirewall reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows Seven
netsh, advfirewall, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/reset.htm
0.217
19546

Wie kann ich die Windows Desktop Icon Anzahl maximieren / Abstand Minimieren?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

How to edit registry on Windows 10!

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Can I find Windows 10 Creators or Redstone Update on my PC?

 /

Was ist eine Gewährleistung?

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Kann man mit "FingerWeg " auch Windows Komponenten wie Outlook, Messenger, Mediaplayer usw. restlos entfernen ?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /