NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall reset ? Format: reset [export ] Bemærkninger: - Gendanner Windows Firewall med avanceret sikkerhedspolitik til standardpolitikken. Den aktuelt aktive politik kan eventuelt eksporteres til en angivet fil. - I et gruppepolitikobjekt ændrer denne kommando alle indstillinger tilbage til ikke-konfigureret og sletter alle regler for forbindelsessikkerhed og firewallregler. Eksempler: Sikkerhedskopier den aktuelle politik, og gendan den politik, der ikke leveres sammen med Windows: netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

NETSH / ADVFIREWALL / RESET

netsh advfirewall reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows Seven
netsh, advfirewall, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/reset.htm
0.156
19546

Start the drawing program MS Paint via the Start menu tile!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Find and start Windows 10 media player!

 /

Diese Datei kann nicht gelöscht werden übergehen!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Das Zeichenprogramm MS Paint über Start Menü Kachel starten!

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Wie finde ich die Einstellungen für Sprache und Region in Windows 10/11?

 /

Hide the Mouse Cursor, Classic and New Strategy for Windows, 11, 10, 8.1, ...?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)?

 /

Ich kann den Autostart Eintrag nicht finden auf Windows 10/11, wo ist er?

 /