NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall reset ? Format: reset [export ] Bemærkninger: - Gendanner Windows Firewall med avanceret sikkerhedspolitik til standardpolitikken. Den aktuelt aktive politik kan eventuelt eksporteres til en angivet fil. - I et gruppepolitikobjekt ændrer denne kommando alle indstillinger tilbage til ikke-konfigureret og sletter alle regler for forbindelsessikkerhed og firewallregler. Eksempler: Sikkerhedskopier den aktuelle politik, og gendan den politik, der ikke leveres sammen med Windows: netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

NETSH / ADVFIREWALL / RESET

netsh advfirewall reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows Seven
netsh, advfirewall, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/reset.htm
0.171
19546

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Create multiple user accounts on the Windows 11 computer!

 /

Ist der Stromverbrauch bei Windows-7 Aero größer?

 /

Different desktops under Windows 11 and background images!

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

Classic desktop clock for Microsoft 11, 10, ... Windows OS with various settings!

 /

Audiogeräte in Windows 11 / 10 umbenennen!

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /