NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show localcache ? Format: show localcache Kommentarer: Viser status for den lokale cache. Maksimumstørrelsen på cachen kan enten konfigureres som et nøjagtigt antal byte eller som en procentdel af størrelsen på harddisken. Bemærk, at det henviser til størrelsen på den harddisk, hvor cache findes, og ikke den samlede størrelse af alle harddisk, der findes på denne computer. Eksempler: show localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / LOCALCACHE

netsh branchcache show localcache - Windows Seven - Kommandoer Viser status for den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh interface ipv4 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser status for den lokale cache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/localcache.htm
0.202
17166

Sorry but I'm too stupid to start the PC stress test on new Windows 10!

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /

Short notes for the door, car, notes, parking, ...! 

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, can I!

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

ListView_GetItemImage, ListView_GetISubtemImage!

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /

Forget the Font Name!

 /