NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show localcache ? Format: show localcache Kommentarer: Viser status for den lokale cache. Maksimumstørrelsen på cachen kan enten konfigureres som et nøjagtigt antal byte eller som en procentdel af størrelsen på harddisken. Bemærk, at det henviser til størrelsen på den harddisk, hvor cache findes, og ikke den samlede størrelse af alle harddisk, der findes på denne computer. Eksempler: show localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / LOCALCACHE

netsh branchcache show localcache - Windows Seven - Kommandoer Viser status for den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh interface ipv4 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/localcache.htm
0.062

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /