NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show localcache ? Format: show localcache Kommentarer: Viser status for den lokale cache. Maksimumstørrelsen på cachen kan enten konfigureres som et nøjagtigt antal byte eller som en procentdel af størrelsen på harddisken. Bemærk, at det henviser til størrelsen på den harddisk, hvor cache findes, og ikke den samlede størrelse af alle harddisk, der findes på denne computer. Eksempler: show localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / LOCALCACHE

netsh branchcache show localcache - Windows Seven - Kommandoer Viser status for den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh interface ipv4 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/localcache.htm

0.061

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /