NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » delete » dnsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 delete dnsservers ? Format: delete dnsservers [name=] [[address=]|all] [[validate=]yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor DNS-servere slettes. address - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse til en DNS-server, du er ved at slette. all: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS-servere. validate - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for DNS-serveren. Værdien er som standard yes. Kommentarer: Sletter IP-adresser til statisk konfigurerede DNS-servere for en bestemt grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres resten af DNS-serverne. Eksempler: delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.1 delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IPV4 / DELETE / DNSSERVERS

netsh interface ipv4 delete dnsservers - Windows Seven - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, delete, dnsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic show qmpolicy
Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/delete/dnsservers.htm

0.061

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Hilfe, kann die Windows-8 (8.1) Bildschirmtastatur nicht finden, öffnen, oder starten!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Sterne am Windows Desktop im Vordergrund!

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Administrator CMD Eingabeaufforderung auf dem Windows 8 (8.1) Desktop erstellen, geht das?

 /