NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc » filter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc filter ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RPC / FILTER

netsh rpc filter - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh rpc filter'-konteksten. / Windows Seven
netsh, rpc, filter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap reset configuration
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show localcache
Viser status for den lokale cache.
netsh nap client help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall reset
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows.
netsh mbn show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc/filter.htm
0.062

Portable Nutzung von The-Aero-Clock für Windows Desktops!

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /