NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » sysports

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show sysports ? Format: show sysports [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'sysports.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.

NETSH / WFP / SHOW / SYSPORTS

netsh wfp show sysports - Windows Seven - Kommandoer Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet. / Windows Seven
netsh, wfp, show, sysports, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyports
Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture start
Starter en interaktiv capturesession.







Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?




HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/sysports.htm
0.155

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Can I enable or turn off Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

VideoStudio Ultimate 2018 downloaden und testen!

 /