NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show config - Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration. show preferredadapter - Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SHOW

netsh ras ip show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/show.htm
0.062

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Den Windows-7, oder Windows-8 Testzeitraum kann man verlängern, wie geht das?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /