NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show config - Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration. show preferredadapter - Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SHOW

netsh ras ip show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/show.htm
0.218
12598

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Funktioniert der Timer Shutdown beim aktuellen MS Windows 10 OS?

 /

Let the Windows 10 start menu open faster!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in without keyboard?

 /