NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip.htm
0.265
13532

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Add multiple folders to compare photos under Windows 11, 10, ...!

 /

What should I do if my Norton or McAfee Antivirus is expired?

 /

Update thumbnails in Windows 11 or 10 Explorer!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!

 /

Is a problem-free Postbank real-time transfer possible?

 /