netsh ras ip - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip.htm
0.202
13532

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

Can I open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Mehrere Profile oder INI Dateien zum Speichern der Bildschirmlupen Einstellungen!

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /