NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip.htm
0.265
13532

Can I Install Windows 10 excluding Product Key?

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10!

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /