NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip.htm
0.062

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Wechsels in den Administrativen-Modus Bestätigung deaktivieren!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /