NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » show » urlacl

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http show urlacl ? Format: show urlacl [url=] Parametre: Tag Værdi url - Den gyldige URL-adresse. Omfatter alle URL-adresser, hvis den ikke angives. Kommentarer: Denne kommando viser alle DACL'er for den angivne reserverede URL-adresse eller alle reserverede URL-adresser. Eksempel: show urlacl url=http://+:80/MyUri show urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri show urlacl

NETSH / HTTP / SHOW / URLACL

netsh http show urlacl - Windows Seven - Kommandoer Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser. / Windows Seven
netsh, http, show, urlacl, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc reset
Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergr?nseflader)
netsh interface ipv6 show offload
Viser oplysninger om aflastning.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/show/urlacl.htm
0.234
17076

Can I find the BIT on my PC?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Was ist ein Remote Zugriff?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /