netsh » http » show » urlacl

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http show urlacl ? Format: show urlacl [url=] Parametre: Tag Værdi url - Den gyldige URL-adresse. Omfatter alle URL-adresser, hvis den ikke angives. Kommentarer: Denne kommando viser alle DACL'er for den angivne reserverede URL-adresse eller alle reserverede URL-adresser. Eksempel: show urlacl url=http://+:80/MyUri show urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri show urlacl

NETSH / HTTP / SHOW / URLACL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser reservationer af navneomr?der for URL-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/show/urlacl.htm
0.062
17076

Farbige Alternative zur cmd.exe Konsole!

Should I also use other Internet Explorer?

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!

Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK!

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

The alternative test page printout for all Windows 11, 10, ...  OS!(0)