NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » show » urlacl

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http show urlacl ? Format: show urlacl [url=] Parametre: Tag Værdi url - Den gyldige URL-adresse. Omfatter alle URL-adresser, hvis den ikke angives. Kommentarer: Denne kommando viser alle DACL'er for den angivne reserverede URL-adresse eller alle reserverede URL-adresser. Eksempel: show urlacl url=http://+:80/MyUri show urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri show urlacl

NETSH / HTTP / SHOW / URLACL

netsh http show urlacl - Windows Seven - Kommandoer Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser. / Windows Seven
netsh, http, show, urlacl, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc reset
Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergr?nseflader)
netsh interface ipv6 show offload
Viser oplysninger om aflastning.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/show/urlacl.htm
0.14
17076

Can I save the desktop icons layout on Windows 10/11 (position)?

 /

What should you watch out for with food in relation to allergy sufferers?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Paste the same text into multiple Excel cells at the same time!

 /

Search for the best Image Comparison tools for Windows 10 / 11! 

 /

Overclocked systems?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

How to control the mouse cursor with keyboard under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Rename files recursively in lower and upper case via the address bar!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /