netsh » http » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show cacheparam - Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten. show cachestate - Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber. show iplisten - Viser alle IP-adresser på listen IP Listen. show servicestate - Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenesten. show sslcert - Viser SSL-certifikatbindingerne for en IP-adresse og port. show timeout - Viser timeoutværdien for tjenesten. show urlacl - Viser reservationer af navneområder for URL-adresser.

NETSH / HTTP / SHOW


Quick - Link:
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface httpstunnel show interfaces
Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/show.htm
0.14
12352
Der Befehl Create Directory in der Windows cmd.exe, wie kann ich sowas realisieren? Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 11, 10, ...! Remove printer via command line in PowerShell? Where can I find Windows startup settings? Portable use of the File Eraser under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)! Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)! Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data? Wie alt ist Windows XP, ist es schon über 20 Jahre alt? Windows 10 / 11 is getting slower, why? The Folder options!(0)