NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » show » servicestate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http show servicestate ? Format: show servicestate [[view=]session|requestq] [[verbose=]yes|no] Parametre: Tag Værdi view - Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenestetilstanden baseret på serversession eller anmodningskøer. verbose - Viser detaljerede oplysninger, herunder egenskabsoplysninger. Kommentarer: Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenesten. Eksempler: show servicestate view="session" show servicestate view="requestq"

NETSH / HTTP / SHOW / SERVICESTATE

netsh http show servicestate - Windows Seven - Kommandoer Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten. / Windows Seven
netsh, http, show, servicestate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras set portstatus
Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.
netsh interface ipv6 delete potentialrouter
Sletter en router fra den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show udpconnections
Viser UDP-forbindelser.
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/show/servicestate.htm
0.092

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /