netsh » interface » ipv4 » show » udpconnections

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show udpconnections ? Format: show udpconnections [[localaddress=]] [[localport=]] [[rr=]] Parametre: Tag Værdi localaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for et UDP-slutpunkt. localport - Skal inkludere den lokale port for et UDP-slutpunkt. rr - Opdateringshastigheden i sekunder for UDP-forbindelsesoplysninger. Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatusoplysninger. Eksempler: show udpconnections show udpconnections 10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / UDPCONNECTIONS


Quick - Link:
netsh advfirewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser UDP-forbindelser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/udpconnections.htm
0.093
17707

Enable standard desktop icons under Windows 11 or 10!

Activate and Deactivate the Docking of Windows in Win 11 / 10!

Find Thumbnail Cache in Windows 10 and 11?

Perform a full system scan under MS Windows 10 or 11!

Download ISS Web Server for Windows 10/11 good and for free!

Make all sticky notes visible again at once!(0)