NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Format: dump Kommentarer: Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration. Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne ændrede konfigurationsindstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows Seven - Kommandoer Viser et konfigurationsscript. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set server
Angiver konfiguration af server, der er tillid til.
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm

0.093

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

How do I open/start directly the Windows-7 Task Manager, keyboard shortcuts?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Wie kann man eine PDF vom Bildschirm-Screenshot oder andere Bilder erstellen?

 /

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /