NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[interface=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder nabocachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne nabocachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer Sletter nabocachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
netsh wcn help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm

0.092

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Gibt es einen Unterschied zwischen Dateiverwaltung und Dateimanagement?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /