NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[interface=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder nabocachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne nabocachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer Sletter nabocachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
netsh wcn help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter nabocachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.171
16548

USA football mouse tracks!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

What is a quotation marks?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

What can I do with copy_text_uc and copy_text_lc ?

 /

Where can I find documents on Windows?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

 /

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows 10/11!

 /