NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[interface=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder nabocachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne nabocachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer Sletter nabocachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
netsh wcn help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter nabocachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.14
16548

Probleme mit den *.qdr-Dateien. Das Symbol ist nun rot und nicht blau!

 /

Windows 10 / 11 search indexing service, modify, turn off!

 /

DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Can I really give the font install / overview program to anyone?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /