NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[interface=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder nabocachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne nabocachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer Sletter nabocachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
netsh wcn help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter nabocachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.281
16548

Windows 10 and computer management!

 /

Datei entsperren, oder vollständig löschen!

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

Was ist FTPS, SFTP, FTP?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 10 Task Manager!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Was ist GDI Plus?

 /