NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » set » machine

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh set machine ? Format: set machine [[navn=] [bruger=][[domæne\]bruger] [adg=][adgangskode | *] parametre: Tag Værdi name - Navnet på den computer der skal arbejdes på bruger - Brugernavn for forbindelse til fjerncomputer adg - adgangskode til fjerncomputer Bemærkninger: Indstiller den aktuelle computer, der skal arbejdes på. Hvis der ikke angives et navn, vil den lokale computer blive brugt. brugernavn og adgangskode kan ikke anvendes til forbindelse til lokal computer.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows Seven - Kommandoer Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows Seven
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/set/machine.htm
0.156
15687

Check smartphone phone credit?

 /

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

What is a two-sided medal?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 11, 10, 8.1, ... und MS Server!

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Organize the desktop icons under Windows 11 or 10!

 /

What is a browser?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 11, 10, 8.1, ... und MS Server!

 /