NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » set » machine

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh set machine ? Format: set machine [[navn=] [bruger=][[domæne\]bruger] [adg=][adgangskode | *] parametre: Tag Værdi name - Navnet på den computer der skal arbejdes på bruger - Brugernavn for forbindelse til fjerncomputer adg - adgangskode til fjerncomputer Bemærkninger: Indstiller den aktuelle computer, der skal arbejdes på. Hvis der ikke angives et navn, vil den lokale computer blive brugt. brugernavn og adgangskode kan ikke anvendes til forbindelse til lokal computer.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows Seven - Kommandoer Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows Seven
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/set/machine.htm
0.202
15687

Storge cleanup in Windows 11 settings!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Die Digitale Windows 11, 10, ... Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Cancel automatic shutdown in Windows 11, 10!

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Wo kann ich am Windows 10 Laptop die Herz umstellen?

 /

What is auto completion?

 /

What is a keycode?

 /

Verzeichnis -Ausdruck -Vorschau bei der Console/Eingabeaufforderung!

 /

Manage your own files in all four Explorer views!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /