NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » set » machine

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh set machine ? Format: set machine [[navn=] [bruger=][[domæne\]bruger] [adg=][adgangskode | *] parametre: Tag Værdi name - Navnet på den computer der skal arbejdes på bruger - Brugernavn for forbindelse til fjerncomputer adg - adgangskode til fjerncomputer Bemærkninger: Indstiller den aktuelle computer, der skal arbejdes på. Hvis der ikke angives et navn, vil den lokale computer blive brugt. brugernavn og adgangskode kan ikke anvendes til forbindelse til lokal computer.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows Seven - Kommandoer Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows Seven
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/set/machine.htm
0.125

Why unlock and delete Windows files?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

Windows files can't customize the last access time hour and minutes?

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10 and other OS!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /