NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » set » machine

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh set machine ? Format: set machine [[navn=] [bruger=][[domæne\]bruger] [adg=][adgangskode | *] parametre: Tag Værdi name - Navnet på den computer der skal arbejdes på bruger - Brugernavn for forbindelse til fjerncomputer adg - adgangskode til fjerncomputer Bemærkninger: Indstiller den aktuelle computer, der skal arbejdes på. Hvis der ikke angives et navn, vil den lokale computer blive brugt. brugernavn og adgangskode kan ikke anvendes til forbindelse til lokal computer.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows Seven - Kommandoer Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows Seven
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/set/machine.htm
0.39
15687

How can I query whether my x86 application is currently running on x64?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Unter Windows den Ressourcenverbrauch einsehen!

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Are there differences between iPhone pictures and smartphones picture comparison?

 /

You courient security settings not allow you to download files from this location!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /