netsh set machine - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » set » machine

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh set machine ? Format: set machine [[navn=] [bruger=][[domæne\]bruger] [adg=][adgangskode | *] parametre: Tag Værdi name - Navnet på den computer der skal arbejdes på bruger - Brugernavn for forbindelse til fjerncomputer adg - adgangskode til fjerncomputer Bemærkninger: Indstiller den aktuelle computer, der skal arbejdes på. Hvis der ikke angives et navn, vil den lokale computer blive brugt. brugernavn og adgangskode kan ikke anvendes til forbindelse til lokal computer.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows Seven - Kommandoer Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows Seven
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/set/machine.htm
0.186
15687

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 without additional software!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /