NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ? Format: set privacy[[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi state - Om midlertidige adresser er aktiveret. maxdadattempts - Forsøg på sporing af dublette adresser. Standardværdien er 5. maxvalidlifetime - Maksimumlevetid, som en midlertidig adresse er gyldig i. Standardværdien er 7d. (syv dage). maxpreferredlifetime - Maksimumlevetid, som en midlertidig adresse foretrækkes i. Standardværdien er 1d. (en dag). regeneratetime - Tid før fraråding af en midlertidig adresse, når en ny adresse genereres. Standardværdien er 5s (fem sekunder). maxrandomtime - Øvre grænse til brug ved beregning af en vilkårlig forsinkelse ved opstart. Standardværdien er 10m (ti minutter). store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændring er vedvarende (standard). Kommentarer: Ændrer parametre, der er relateret til oprettelse af midlertidig adresse. Hvis randomtime er angivet, anvendes maxrandomtime ikke. Tidsværdier kan udtrykkes i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show offload
Viser oplysninger om aflastning.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.14
21243

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

What is scrolling?

 /

Weitere Tastatur Einstellungen unter Windows 8.1 vornehmen!

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /

How can I mark a series of images in a list with checkboxes?

 /

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Standard-Schriftart auf fett (bold) oder kursiv (italic) ändern?

 /