netsh advfirewall consec set rule - Windows 10, 8.1, Seven - irányító


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ? Szintaxis: set rule group= | name= [type=dynamic|static] [profile=public|private|domain|any[,...] (alapértelmezés: any)] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] new [name=] [profile=public|private|domain|any[,...]] [description=] [mode=transport|tunnel] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication] [enable=yes|no] [type=dynamic|static] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:- +[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (alapértelmezés: no)] [applyauthz=yes|no (alapértelmezés: no)] Megjegyzések: - Új paraméterérték beállítása egy megadott szabályra. Ha nem létezik a szabály, a parancs sikertelen. A szabályok létrehozására az add parancs használható. - A new kulcsszó után szereplo értékek frissülnek a szabályban. Ha nincsenek értékek, vagy hiányzik a new kulcsszó, nem történnek változások. - A szabálycsoportok esetében csak engedélyezésre és letiltásra nyílik lehetoség. - Ha több szabály megfelel a feltételeknek, minden ilyen szabály frissül. - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és értéke nem lehet "all". - Az auth1 és az auth2 a lehetoségek vesszovel tagolt listája lehet. - A computerpsk és a computerntlm metódus nem adható meg egyszerre az auth1 esetében. - A computercert nem adható meg az auth2 felhasználói hitelesíto adataival. - Az ecdsap256 és az ecdsap384 hitelesítés-aláírási algoritmust csak a Windows Vista SP1 és az újabb rendszerek támogatják. - A qmsecmethods az ajánlatok vesszovel tagolt listája lehet. - A qmsecmethods esetében az integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192| aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 és az encryption= 3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256. - Az aesgcm128, az aesgcm192 vagy az aesgcm256 megadása esetén azt kell használni úgy az ESP-sértetlenséghez, mint a titkosításhoz. - Az aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256 és az sha256 algoritmust csak a Windows Vista SP1 és az újabb rendszerek támogatják. - A qmsemethods alapértékre állítása esetén a qmpfs is alapértékre áll. - A Qmpfs=mainmode esetén a PFS az alapmódú kulcscsere-beállításokat használja. - A DES, az MD5 és a DHGroup1 használata nem ajánlott. Ezek a kriptográfiai algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való kompatibilitást szolgálják. - A hitelesítésszolgáltató nevében szereplo " karaktereket a \' karaktersorozattal kell helyettesíteni. - Az auth1ca és az auth2ca esetén a hitelesítésszolgáltató neve elé ki kell tenni a CN= karaktereket. - A catype a hitelesítés típusának megadására használható - catype=root/intermediate - Az authnoencap a Windows 7 és az újabb rendszerekben támogatott. - Az authnoencap azt jelenti, hogy a számítógépek csak hitelesítést használnak, csomagonkénti beágyazást vagy titkosítási algoritmusokat azonban nem alkalmaznak az ilyen kapcsolat részeként cserélt, egymás utáni hálózati csomagok védelméhez. - A QMPFS és az authnoencap nem használható együtt ugyanarra a szabályra. - Az AuthNoEncap mellett meg kell adni legalább egy AH vagy ESP sértetlenségi készletet. - Ha a mode paraméter értéke tunnel, csak a requireinrequireout, a requireinclearout vagy a noauthentication muvelet választható. - A requireinclearout nem érvényes, ha a mode paraméter Transport értéku. - Az applyauthz csak alagútmódú szabályokhoz adható meg. - Az exemptipsecprotectedconnections csak alagútmódú szabályokhoz adható meg. A jelzo "Igen" értékre állításával az ESP-forgalom ki lesz zárva az alagútból. A kizárólagosan AH-forgalom nem lesz kizárva az alagútból. - A Port1, a Port2 és a Protocol elem csak akkor adható meg, ha a mode paraméter értéke transport. - A qmsecmethod Valuemin értékének (megadása esetén) 5-2880 percnek kell lennie. A qmsecmethod Valuekb értékének (megadása esetén) 20480-2147483647 kilobájt közé kell esnie. Példák: A szabaly1 átnevezése szabaly2 névre: netsh advfirewall consec set rule name="szabaly1" new name="szabaly2" Egy szabály muveletének módosítása: netsh advfirewall consec set rule name="szabaly1" endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása: netsh advfirewall consec set rule name="egyeni gyorsmod" new endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SET / RULE

netsh advfirewall consec set rule - Windows Seven - irányító Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics set cmtracing
Engedélyezi, illetve letiltja a Csatlakozáskezelo naplózását.
netsh interface ipv4 set winsservers
A WINS-kiszolgáló módjának és címeinek beállítása.
netsh ras aaaa add authserver
RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele.
netsh interface httpstunnel show
Információ megjelenítése.
netsh p2p pnrp cloud start
Felho elindítása.
netsh http show cachestate
Gyorsítótárazott URI-eroforrások és hozzárendelt tulajdonságaik felsorolása.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/set/rule.htm
0.156
21017

Wo ist Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Neue Explorer Tab im Quad-Explorer!

 /

12-Ameisen, die am Desktop spazieren, sind sehr lustig!

 /

How to restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /