netsh » advfirewall » consec » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ? Kullanim: set rule group= | name= [type=dynamic|static] [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] new [name=] [profile=public|private|domain|any[,...]] [description=] [mode=transport|tunnel] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication] [enable=yes|no] [type=dynamic|static] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (default=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (default=no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:-+[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (default=no)] [applyauthz=yes|no (default=no)] Açiklamalar: - Belirtilen bir kurala göre yeni parametre degerini belirler. Kural yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu kullanin. - Yeni anahtar kelimeden sonra gelen degerler, kuralda güncellestirilir. Hiçbir deger yoksa veya yeni anahtar kelime eksikse degisiklik yapilmaz. - Kurallar grubu yalnizca etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. - Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar güncellestirilecektir. - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. - KDog1 ve KDog2 virgülle ayrilmis seçenekler listesi olabilir. - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri KDog1 için birlikte belirtilemez. - Computercert, KDog2 için kullanici bilgileriyle birlikte belirtilemez. - Certsigning seçenekleri olan ecdsap256 ve ecdsap384 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümler için desteklenir. - Qmsecmethods, "," ile ayrilmis öneriler listesi olabilir. - qmsecmethods için integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192| aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 ve encryption=3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192 |aesgcm256. - aesgcm128, aesgcm192 veya aesgcm256 belirtilirse hem ESP bütünlügü hem de sifrelemesi için kullanilmalidir. - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, sha256 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - qmsemethods varsayilan deger olarak ayarlanmissa qmpfs de varsayilan olarak ayarlanacaktir. - Qmpfs=mainmode, PFS'ye ait ana mod kilit degisim ayarlarini kullanir. - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu kriptografik algoritmalar yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanir. - certmapping ve excludecaname varsayilani 'no' degeridir. - CA adindaki " karakterlerinin yerine \' yazilmalidir - auth1ca ve auth2ca için CA adinin önüne 'CN=' eki getirilmelidir. - catype Sertifikasyon yetkisi türünü belirtmek için kullanilabilir - catype=root/intermediate - authnoencap, Windows 7 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - authnoencap, bilgisayarlarin yalnizca kimlik dogrulamayi kullanacagi ve bu baglantinin bir parçasi olarak degistirilen takip eden ag paketlerini korumak için paket basina kapsülleme veya sifreleme algoritmalarini kullanmayacagi anlamina gelir. - QMPFS ve authnoencap ayni kuralda birlikte kullanilamaz. - AuthNoEncap ile birlikte en azindan bir AH veya ESP bütünlük paketi kullanilmalidir. - mode=tunnel oldugunda eylem yalnizca requireinrequireout, requireinclearout veya noauthentication olmalidir. - requireinclearout, mode=Transport oldugunda geçerli degildir. - applyauthz yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. - exemptipsecprotectedconnections yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. Bu isaretin "Yes" olarak ayarlanmasiyla ESP trafigi, tünelden muaf tutulacaktir. Salt AH trafigi, tünelden muaf TUTULMAYACAKTIR. - Baglanti Noktasi1, Baglanti Noktasi2 ve Protokol ise mode=transport oldugunda belirtilebilir. - Qmsecmethod için valuemin'in (belirtildiginde) 5-2880 dakika arasinda olmasi gerekir. Qmsecmethod için valuekb(belirtildiginde) ise 20480-2147483647 kilobayt arasinda olmalidir. Örnekler: Kural1'i kural2 olarak yeniden adlandir: netsh advfirewall consec set rule name="rule1" new name="rule2" Kural üzerindeki eylemi degistir: netsh advfirewall consec set rule name="rule1" endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout Özel hizli mod önerileri olan kural ekle: netsh advfirewall consec set rule name="Custom QM" new endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SET / RULE


Quick - Link:
netsh interface ipv4 show compartments
Bölme parametrelerini gösterir.
netsh ras aaaa delete authserver
Bir RADIUS sunucusunu siler.
netsh interface ipv4 add dnsservers
Statik bir DNS sunucusu adresi ekler.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh interface 6to4 help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh p2p idmgr delete identity
Kimlikleri siler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQVarolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/set/rule.htm
0.046
20101
Read / display the Windows license key via command line no hack! More space for messages in Outlook, classic view in the list! Let Auto-Power-Options-OK end with parameter exit! For what the flipped and rotated image search? Copying files with COPY commands, cmd with examples? Adjust swap file pagefile.sys in Windows XP? When should I empty the trash? Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)? Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)? Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11!(0)