NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ? Kullanim: set rule group= | name= [type=dynamic|static] [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] new [name=] [profile=public|private|domain|any[,...]] [description=] [mode=transport|tunnel] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication] [enable=yes|no] [type=dynamic|static] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (default=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (default=no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:-+[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (default=no)] [applyauthz=yes|no (default=no)] Açiklamalar: - Belirtilen bir kurala göre yeni parametre degerini belirler. Kural yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu kullanin. - Yeni anahtar kelimeden sonra gelen degerler, kuralda güncellestirilir. Hiçbir deger yoksa veya yeni anahtar kelime eksikse degisiklik yapilmaz. - Kurallar grubu yalnizca etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. - Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar güncellestirilecektir. - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz. - KDog1 ve KDog2 virgülle ayrilmis seçenekler listesi olabilir. - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri KDog1 için birlikte belirtilemez. - Computercert, KDog2 için kullanici bilgileriyle birlikte belirtilemez. - Certsigning seçenekleri olan ecdsap256 ve ecdsap384 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümler için desteklenir. - Qmsecmethods, "," ile ayrilmis öneriler listesi olabilir. - qmsecmethods için integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192| aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 ve encryption=3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192 |aesgcm256. - aesgcm128, aesgcm192 veya aesgcm256 belirtilirse hem ESP bütünlügü hem de sifrelemesi için kullanilmalidir. - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, sha256 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - qmsemethods varsayilan deger olarak ayarlanmissa qmpfs de varsayilan olarak ayarlanacaktir. - Qmpfs=mainmode, PFS'ye ait ana mod kilit degisim ayarlarini kullanir. - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu kriptografik algoritmalar yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanir. - certmapping ve excludecaname varsayilani 'no' degeridir. - CA adindaki " karakterlerinin yerine \' yazilmalidir - auth1ca ve auth2ca için CA adinin önüne 'CN=' eki getirilmelidir. - catype Sertifikasyon yetkisi türünü belirtmek için kullanilabilir - catype=root/intermediate - authnoencap, Windows 7 ve sonraki sürümlerde desteklenir. - authnoencap, bilgisayarlarin yalnizca kimlik dogrulamayi kullanacagi ve bu baglantinin bir parçasi olarak degistirilen takip eden ag paketlerini korumak için paket basina kapsülleme veya sifreleme algoritmalarini kullanmayacagi anlamina gelir. - QMPFS ve authnoencap ayni kuralda birlikte kullanilamaz. - AuthNoEncap ile birlikte en azindan bir AH veya ESP bütünlük paketi kullanilmalidir. - mode=tunnel oldugunda eylem yalnizca requireinrequireout, requireinclearout veya noauthentication olmalidir. - requireinclearout, mode=Transport oldugunda geçerli degildir. - applyauthz yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. - exemptipsecprotectedconnections yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir. Bu isaretin "Yes" olarak ayarlanmasiyla ESP trafigi, tünelden muaf tutulacaktir. Salt AH trafigi, tünelden muaf TUTULMAYACAKTIR. - Baglanti Noktasi1, Baglanti Noktasi2 ve Protokol ise mode=transport oldugunda belirtilebilir. - Qmsecmethod için valuemin'in (belirtildiginde) 5-2880 dakika arasinda olmasi gerekir. Qmsecmethod için valuekb(belirtildiginde) ise 20480-2147483647 kilobayt arasinda olmalidir. Örnekler: Kural1'i kural2 olarak yeniden adlandir: netsh advfirewall consec set rule name="rule1" new name="rule2" Kural üzerindeki eylemi degistir: netsh advfirewall consec set rule name="rule1" endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout Özel hizli mod önerileri olan kural ekle: netsh advfirewall consec set rule name="Custom QM" new endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SET / RULE

netsh advfirewall consec set rule - Windows Seven - Komutları Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics set cmtracing
Baglanti Yöneticisi günlük kaydini etkinlestirir/devre disi birakir.
netsh interface ipv4 show compartments
Bölme parametrelerini gösterir.
netsh ras aaaa delete authserver
Bir RADIUS sunucusunu siler.
netsh interface ipv4 add dnsservers
Statik bir DNS sunucusu adresi ekler.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh interface 6to4 help
Komutlarin bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/set/rule.htm
0.265
20101

Batch processing of photos and reduction options!

 /

What are Windows applications?

 /

Save Images of Login Screen on Windows 10/11 (Lock, location)?

 /

Wie funktioniert die Bild-Vergleichs Software?

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, how to find out?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Open Sound Volume Mixer in Windows 11!

 /

What are Unicode fonts?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /