NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.046

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /