NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.077

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Defekte oder tote Pixel auf dem Monitor schnell ausfindig machen!

 /

The-Aero-Clock mit Stern Texturen ein wenig USA!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Switch Language in Windows-7 (install, change, add)?

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

Schnellstartleiste (Quick Launch) in Windows 7 aktivieren, einrichten, aber wie?

 /