netsh » mbn » show » pin

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show pin ? Format: show pin [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser pinkodeoplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show pin interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PIN


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh http flush logbuffer
T?mmer de interne buffere for logfiler.
netsh p2p group database show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh branchcache show hostedcache
Viser placeringen af cachen p? v?rtssystemet.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/pin.htm
0.046
16992

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!(0)