NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicies

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicies ? Format: show prefixpolicies [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser de poster for præfikspolitikken, der bruges til valg af kilde- og destinationsadresse.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICIES

netsh interface ipv6 show prefixpolicies - Windows Seven - Kommandoer Viser poster for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicies, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb
?ndringer til 'netsh branchcache smb'-konteksten.
netsh nap client rename server
Omd?ber konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall set currentprofile
Angiver egenskaber i den aktive profil.
netsh mbn show homeprovider
Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicies.htm

0.062

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Was ist eine EXE Datei?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /