NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » compartments

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show compartments ? Format: show compartments [[compartment=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelings-id. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. opdeling. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen opdeling. verbose: Viser flere oplysninger om hver opdeling. Dette er standarden, når der er angivet en opdeling. store - En af følgende værdier: active: Viser opdelinger i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende opdelinger. Kommentarer: Viser oplysninger om alle opdelinger eller om en angivet opdeling, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / COMPARTMENTS

netsh interface ipv6 show compartments - Windows Seven - Kommandoer Viser opdelingsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, compartments, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp show global
Viser globale TCP-parametre.
netsh wfp capture stop
Standser en interaktiv capturesession.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Viser poster for pr?fikspolitikken.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/compartments.htm

0.093

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

How to find the Windows 8 fonts and the fonts folder?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Mausrad Befehle unter Windows weiterleiten auch wenn nicht im Vordergrund!   

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /