netsh ras ip set negotiation - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Angiver om Remote Access-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for alle accepterede klientforbindelser. mode - tilstanden ALLOW - tillad IP over klientforbindelser. DENY - tillad ikke IP over klientforbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows Seven - Kommandoer Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm
0.062
19055

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Verzeichnis Ausdruck direkt über das MS-Explorer Kontext-Menü!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /