NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Angiver om Remote Access-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for alle accepterede klientforbindelser. mode - tilstanden ALLOW - tillad IP over klientforbindelser. DENY - tillad ikke IP over klientforbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows Seven - Kommandoer Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm
0.421
19055

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Wie kann ich den Windows 7/ 10 / 8.1 Product Key ändern, um Windows zu aktivieren?

 /

What does anonymous calling mean?

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views, permanent disable!

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

Q-Dir Autostart unter Windows 10, 8.1, ... und Autoupdate!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /