NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Angiver om Remote Access-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for alle accepterede klientforbindelser. mode - tilstanden ALLOW - tillad IP over klientforbindelser. DENY - tillad ikke IP over klientforbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows Seven - Kommandoer Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm

0.046

Editor für Gruppenrichtlinie in Windows 10 finden und öffnen, aber wie?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /