NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Angiver om Remote Access-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for alle accepterede klientforbindelser. mode - tilstanden ALLOW - tillad IP over klientforbindelser. DENY - tillad ikke IP over klientforbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows Seven - Kommandoer Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm

0.046

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Windows 7 wechselt nicht automatisch in den Ruhezustand?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Treiber Auto-Updates bei Windows-10 deaktivieren, aber wie?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /