NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Angiver, om broadcast-navnefortolkning skal bruges name resolution using NetBIOS over TCP/IP. mode - tilstanden ENABLED - aktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP. DISABLED - deaktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows Seven - Kommandoer Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show netevents
Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh trace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show status
Viser status for Routing- og Remote Access-server.
netsh interface ipv6 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.124

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Quick Launch in der Windows 8 / 8.1 Taskleiste aktivieren!

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Alle Netzwerkadapter unter Windows 10 (sehen, deaktivieren, aktivieren)?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /