NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Angiver, om broadcast-navnefortolkning skal bruges name resolution using NetBIOS over TCP/IP. mode - tilstanden ENABLED - aktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP. DISABLED - deaktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows Seven - Kommandoer Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show netevents
Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh trace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show status
Viser status for Routing- og Remote Access-server.
netsh interface ipv6 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm

0.062

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /