NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Angiver, om broadcast-navnefortolkning skal bruges name resolution using NetBIOS over TCP/IP. mode - tilstanden ENABLED - aktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP. DISABLED - deaktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS over TCP/IP

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows Seven - Kommandoer Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show netevents
Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh trace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show status
Viser status for Routing- og Remote Access-server.
netsh interface ipv6 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.061

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /