NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » netevents

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show netevents ? Format: show netevents [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ timewindow = ] ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'netevents.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. protocol - IP-protokollen. Det skal være et heltal. localaddr - IP-adresserne. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, remoteaddr og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. Hvis både den lokale adresse og fjernadressen angives, skal de begge tilhøre samme adressegruppe. localport - Portene. 'localport' er den lokale port, og 'remoteport' er fjernporten. remoteport Det skal være heltal. appid - Det program, der sender og modtager trafik på den lokale vært. Det er enten en NT-sti, f.eks. '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' eller en DOS-sti, f.eks. 'c:\Windows\System32\ftp.exe' Den angivne sti skal findes. userid - Den bruger, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). timewindow - Begrænser outputtet til netværkshændelser, der er indtruffet inden for et bestemt antal sekunder. Det skal være et heltal. Kommentarer: Viser de seneste netværkshændelser, der opfylder de angivne trafikparametre.

NETSH / WFP / SHOW / NETEVENTS

netsh wfp show netevents - Windows Seven - Kommandoer Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene. / Windows Seven
netsh, wfp, show, netevents, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo show state
Viser tilstanden for Teredo.
netsh wfp show options
Viser Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh trace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/netevents.htm
0.14
18897

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Scannen Sie die Dokumente direkt ein und speichern Sie sie als PDF!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Activate or deactivate MS Outlook message sound!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Verbindung zu Remote Desktop Dienst über die Eingabeaufforderung!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

Ansicht im Windows 8.1 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

The alternative test page print for Windows 11, 10, ... PCs!.

 /