NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » netevents

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show netevents ? Format: show netevents [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ timewindow = ] ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'netevents.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. protocol - IP-protokollen. Det skal være et heltal. localaddr - IP-adresserne. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, remoteaddr og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. Hvis både den lokale adresse og fjernadressen angives, skal de begge tilhøre samme adressegruppe. localport - Portene. 'localport' er den lokale port, og 'remoteport' er fjernporten. remoteport Det skal være heltal. appid - Det program, der sender og modtager trafik på den lokale vært. Det er enten en NT-sti, f.eks. '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' eller en DOS-sti, f.eks. 'c:\Windows\System32\ftp.exe' Den angivne sti skal findes. userid - Den bruger, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). timewindow - Begrænser outputtet til netværkshændelser, der er indtruffet inden for et bestemt antal sekunder. Det skal være et heltal. Kommentarer: Viser de seneste netværkshændelser, der opfylder de angivne trafikparametre.

NETSH / WFP / SHOW / NETEVENTS

netsh wfp show netevents - Windows Seven - Kommandoer Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene. / Windows Seven
netsh, wfp, show, netevents, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo show state
Viser tilstanden for Teredo.
netsh wfp show options
Viser Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh trace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/netevents.htm
0.311
18897

Change the Windows 10 computer sounds, can I?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Windows and Native resolution?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Wie kann ich die Windows 7, 8.1, 10, ... Partition verkleinern/vergrössern?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Tastaturkürzel um Programme als Administrator auszuführen im RUN-Command Dialog?

 /

Windows 10 search indexing service, customize, disable!

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /