netsh » wfp » show » netevents

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show netevents ? Format: show netevents [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ timewindow = ] ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'netevents.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. protocol - IP-protokollen. Det skal være et heltal. localaddr - IP-adresserne. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, remoteaddr og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. Hvis både den lokale adresse og fjernadressen angives, skal de begge tilhøre samme adressegruppe. localport - Portene. 'localport' er den lokale port, og 'remoteport' er fjernporten. remoteport Det skal være heltal. appid - Det program, der sender og modtager trafik på den lokale vært. Det er enten en NT-sti, f.eks. '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' eller en DOS-sti, f.eks. 'c:\Windows\System32\ftp.exe' Den angivne sti skal findes. userid - Den bruger, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). timewindow - Begrænser outputtet til netværkshændelser, der er indtruffet inden for et bestemt antal sekunder. Det skal være et heltal. Kommentarer: Viser de seneste netværkshændelser, der opfylder de angivne trafikparametre.

NETSH / WFP / SHOW / NETEVENTS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/netevents.htm
0.061
18897
Kann ich in Windows-XP einen Kommentar zu den Dateien hinzufügen? Force delete folder using command prompt? Windows 10 / 11 is getting slower, why? Disadvantages and advantages of using Windows 10 with a Microsoft account! Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP verwenden! Windows installation plus update, how long does it take? External hard disk standby disable Windows 10/11  (USB, eSATA)? Windows installation plus update, how long does it take? Start speech recognition under Windows 10 / 11! Kann mein MS-Surface durch diese kleinen Insekten beschädigt werden?(0)