NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » tcpconnections

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show tcpconnections ? Format: show tcpconnections [[localaddress=]] [[localport=]] [[remoteaddress=]] [[remoteport=]] [[rr=]] Parametre: Tag Værdi localaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for en forbindelse. localport - Skal inkludere den lokale port for en forbindelse. remoteaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for en forbindelse. remoteport - Skal inkludere den lokale port for en forbindelse. rr - Opdateringshastigheden i sekunder for TCP-forbindelsesoplysninger. Kommentarer: Viser TCP-forbindelsesstatusoplysninger. Eksempler: show tcpconnections show tcpconnections index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / TCPCONNECTIONS

netsh interface ipv4 show tcpconnections - Windows Seven - Kommandoer Viser TCP-forbindelser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, tcpconnections, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/tcpconnections.htm

0.062

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Wie kann ich eine DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /