NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » preferredadapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ? set preferredadapter[[name=] ] Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access. name - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn. - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til at hente IP-adressen til allokering (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP) og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til Remote Access-klienter og Opkald efter behov- anvendelser. Intet argument - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten Routing og Remote Access startes.

NETSH / RAS / IP / SET / PREFERREDADAPTER

netsh ras ip set preferredadapter - Windows Seven - Kommandoer Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, preferredadapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/preferredadapter.htm
0.171
20616

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

Fast testing / detection of hard drives and drives as well as path!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

I don't understand the "Mark better pictures" function in the program?

 /

What is Plug and Play?

 /

No text recognizable in the notepad!

 /

Sound Volume Settings for Apps and Programs in Windows 10, 8.1, ...!

 /