netsh » ras » ip » set » preferredadapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ? set preferredadapter[[name=] ] Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access. name - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn. - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til at hente IP-adressen til allokering (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP) og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til Remote Access-klienter og Opkald efter behov- anvendelser. Intet argument - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten Routing og Remote Access startes.

NETSH / RAS / IP / SET / PREFERREDADAPTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/preferredadapter.htm
0.092
20616

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

Open Advanced System Setting in Windows 11 or 10 (three solutions)!

How can I set the order of the individual PDF pages?

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

No WLAN on the laptop or notebook, internet no longer works!

Help, no remote desktop connection to Windows 10/11 possible. why not?(0)