NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » preferredadapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ? set preferredadapter[[name=] ] Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access. name - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn. - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til at hente IP-adressen til allokering (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP) og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til Remote Access-klienter og Opkald efter behov- anvendelser. Intet argument - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten Routing og Remote Access startes.

NETSH / RAS / IP / SET / PREFERREDADAPTER

netsh ras ip set preferredadapter - Windows Seven - Kommandoer Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, preferredadapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/preferredadapter.htm
0.312
20616

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /