NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » preferredadapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ? set preferredadapter[[name=] ] Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access. name - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn. - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til at hente IP-adressen til allokering (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP) og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til Remote Access-klienter og Opkald efter behov- anvendelser. Intet argument - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten Routing og Remote Access startes.

NETSH / RAS / IP / SET / PREFERREDADAPTER

netsh ras ip set preferredadapter - Windows Seven - Kommandoer Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, preferredadapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/preferredadapter.htm
0.233
20616

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Was ist ein Proxy?

 /

Gespeicherte Benutzernamen und Kennwörter sichern und wiederherstellen!

 /

What is the presentation program?

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Mit MS-Paint PNG Dateien in JPG umwandeln!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /