NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Format: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows Seven - Kommandoer Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.077

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /