NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT Vælger, hvilke godkendelsestyper Remote Access-serveren vil forsøge at forhandle om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til mindst-sikker. Når både klienten og serveren er blevet enige om en godkendelsestype, vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er. type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake-godkendelsesprotokol, der bruger Message Digest 5-hashingskema til at kryptere svaret. MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol. CERT - Certificate Authentication for IKEv2.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows Seven
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add/authtype.htm
0.202
18782

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10/11, (smaller, larger)?

 /

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

 /

Windows 10/11 die Erweiterte Verwaltung von Festplatten und Laufwerken!

 /

How can I in How-To!

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How to open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Portable Nutzung von The-Aero-Clock für Windows Desktops!

 /

Difference Individual photos and images from directorys?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /