netsh ras add authtype - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT Vælger, hvilke godkendelsestyper Remote Access-serveren vil forsøge at forhandle om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til mindst-sikker. Når både klienten og serveren er blevet enige om en godkendelsestype, vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er. type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake-godkendelsesprotokol, der bruger Message Digest 5-hashingskema til at kryptere svaret. MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol. CERT - Certificate Authentication for IKEv2.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows Seven
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add/authtype.htm
0.171
18782

Unterschied Windows Server 2012 und 2016?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Wie findet man die IP-Adresse von einer Website heraus!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Easy start New Scan Wizard under Windows 10!

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /