NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT Vælger, hvilke godkendelsestyper Remote Access-serveren vil forsøge at forhandle om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til mindst-sikker. Når både klienten og serveren er blevet enige om en godkendelsestype, vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er. type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake-godkendelsesprotokol, der bruger Message Digest 5-hashingskema til at kryptere svaret. MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol. CERT - Certificate Authentication for IKEv2.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows Seven
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add/authtype.htm
0.14
18782

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Wie kann ich einen System-Wiederherstellungspunkt in Windows-7 manuell erstellen?

 /

Windows 10 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?

 /

Undo renaming of mistakenly renamed folders!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10/11 Desktop!  

 /

Please! Do not read this unnecessary text!

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Several programs start with a keyboard shortcut!

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /