NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add authtype - Tilføjer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. add link - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i det angivne domænes Active Directory.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add.htm

0.125

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

What is a SD memory card?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /