NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add authtype - Tilføjer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om. add link - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i det angivne domænes Active Directory.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/add.htm
0.155
12457

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Mark / Select image files in the File Explorer view!

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10/11 to insert text?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Can I use the Windows 10 / 11 Password Reset-Disk?

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /